Allroad Arbeidsbemiddeling

Elektrische bussen zijn niet minder veilig dan fossiel aangedreven bussen

Uit onderzoek is gebleken dat de zogenoemde zero-emissiebussen – zowel batterijbussen als bussen op waterstof – niet onveiliger zijn dan de bussen die op fossiele brandstoffen rijden. De risico’s zijn wel anders en daar moet wel rekening mee gehouden worden ter voorkoming en bestrijding van incidenten en ongevallen.

Omdat het aandeel van zero-emissiebussen de laatste tijd steeds verder groeit, is er in opdracht van kenniscentrum CROW-KpVV een onderzoek uitgevoerd naar alle veiligheidsaspecten van zero-emissiebussen. Per 1 oktober 2021 waren er 1.273 en 28 waterstofbussen in gebruik en het aantal blijft gestaag groeien. En dit is nodig, want in het Bestuursakkoord Zero Emissie Bus (BAZEB) is besloten dat per 2025 alle nieuwe bussen uitstootvrij moeten zijn. Daarnaast zouden er vanaf 2030 alleen nog maar zero-emissiebussen ingezet mogen worden. Onder zero-emissiebussen worden batterijbussen en waterstofbussen verstaan, die beide elektrisch aangedreven zijn.

Mogelijke risico's

Het feit dat er nog vrij weinig bekend is over deze voertuigtypes, in vergelijking met fossiel aangedreven bussen met een verbrandingsmotor, is aanleiding geweest voor het onderzoek. Tijdens het onderzoek is gekeken naar de ervaringen die zijn opgedaan met elektrische auto’s en naar recente incidenten met batterijbussen en waterstofbussen. Zo brandden er in december 2020 vier bussen in Haarlem compleet uit, nadat het vuur, dat in één bus was ontstaan, oversloeg naar de andere voertuigen. Ook werden in een stalling in Doetinchem een gloednieuwe waterstofbus en dieselbus door vuur verwoest.

Specifieke benadering voor zero-emissiebussen

Maar zelfs het grootste gevaar – brand – komt volgens de onderzoekers niet zo vaak voor. Vandaar ook de conclusie van het onderzoek: elektrische bussen zijn niet onveiliger dan fossiel aangedreven bussen. De eerder genoemde incidenten vragen wel om een specifieke benadering, anders dan bij elektrische personenauto’s. Bussen zijn immers veel groter. Daarom is er bijvoorbeeld meer bluswater nodig wanneer een batterij bus vlam zou vatten. Omdat nog veel kennis ontbreekt, stellen de onderzoekers dat er zeker nog vervolgonderzoek nodig is, voor onder andere veiligheidseisen voor het ontwerp, en het functioneren en testen van zero-emissiebussen. Wordt vervolgd dus.

Wil jij de transitie naar 100% zero emissie meemaken?

Solliciteer nu als buschauffeur en ervaar de transitie van dichtbij. 

Meer lezen?